Vítejte na našem webu

~ Cílem a účelem tohoto projektu je pokusit se zveřejnit pokud možno co největší množství relevantních informací, spojených s vysláním, plněním úkolů a samotným životem na zahraničním pracovišti v Ramsteinu. Chtěl bych tady uvádět rady, zkušenosti a podat tím pomocnou ruku nejen všem nově příchozím, ale pokusit se tak trochu informovat i malou Českou komunitu lidí žijících a pracujících zde na základně. 

~ Byl bych opravdu rád, kdyby se tento projekt ukázal životaschopným a kdyby se časem proměnil na jakousi informační databázi odkud je možno čerpat nejen pracovní, ale především infomace spojené s životem a trávením volného času v Německu a na základně. 

~ S povděkem příjmu všechny nápady na zlepšení tohoto projektu, zrovna tak přivítám i Vaše vlastní zkušenosti a rady, třeba i na výlety, na pořádání akcí a podobně.